English       עברית

  מיפוי שטחי מושבים 

למרבית המושבים בישראל יש מפות רבות וחשובות של שטחי המושב (הנחלות וחלקות ב'), שטחי הרחבה, שטחים משותפים, תכניות מים והשקיה, תכניות מתאר (תב"ע) ועוד.

מידע זה הוא חשוב ויקר ערך. לעיתים הוא מתיישן ואינו מתעדכן, לרוב הוא מצוי במפות רבות ובעותקים שונים ואף בקבצים חדשים.
כל אלו אינם מאפשרים תמונה אחידה, ברורה ומעודכנת של המפות.
כתוצאה, בשעת הצורך או בעת תקלה, קשה למצוא במהירות את המידע המבוקש ולדעת, למשל, היכן עובר קו המים, היכן נמצאים כל שטחי חקלאי מסוים במושב, מי מעבד את החלקות וכמה דונם בסך הכל לכל מעבד.  

מיפוי חקלאי - עם יד על הדופק
חברת "מרום" פיתחה שירות תיעוד פשוט, קל ויעיל עבור מושבים ויישובים כפריים, שירות אשר מאפשר בסופו את איחוד כל המפות, עדכונן ומחשובן, בצורה ברורה ונוחה לשימוש .

תהליך המיפוי הממוחשב כולל:  

•  תיעוד כל מפות החלקות (א', ב' ו-ג') של המושב ועדכונן.

•  עדכון שמות בעלי החלקות, גודלן והמעבדים. 

  מחשוב מפות המים לסוגיהן (בארות, מי קולחין ומקורות) עפ"י קוטר, סוג צינור, מיקומי מגופים,

•  שילוב צילום אוויר ממוחשב עדכני וצבעוני, הממחיש את מיקום החלקות והצנרת בשטח

•  התקנת מערכת ממוחשבת בישוב המציגה בצורה מרוכזת ומעודכנת את כל המפות והתוכניות. 

בעת הצורך ניתן יהיה להשתמש ביעילות ובמהירות במערכת, לחסוך זמן יקר, "ריצות" ,כסף וטעויות.

אנו מזמינים אתכם להצטרף למאות יישובים, מפעלים וארגונים שכבר נהנים מסביבת עבודה מודרנית וחסכונית במשאבי זמן וכוח אדם, סביבה שמאפשרת

 

                    לראות את כל התמונה!

 

 

 

           
כל הזכויות שמורות למרום פתרונות מיפוי ותיעוד בע''מ. עוצב ע''י Dax Designs. תוכנת ע''י יבגני. All Rights Reserved to Marom Mapping Solutions LTD